Доповідь на міжнародній конференції у Молдові про діяльність Г. Хомишина

24-25 листопада у м. Кишинів (Республіка Молдова) відбулась конференція „Відомі особистості та події у духовному житті Пруто-Дністровського межиріччя та прилеглих до нього територій у ХІХ-ХХ столітті”, організована спільно Молдовським державним університетом, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Університетом „1 Грудня 1918 року” (м. Алба-Юлія, Румунія).

У роботі конференції взяв участь Олександр Руснак, який виступив з доповіддю „Станиславівський єпископ Григорій Хомишин і Буковина”. Матеріали опубліковані у збірнику „Personalităţi şi evenimente marcante din viaţa spirituală a spaţiului Pruto-Nistrean şi a vecinilor săi în sec. XIX-XX”, simpozionul ştiinţific internaţional (2017; Chişinau). – Chişinau: CEP USM, 2017. – P. 248-263.