Польський сейм вшанував єпископа Григорія Хомишина

Сейм ухвалив у четвер, 23 березня 2017 р, резолюцію в пам’ять про українського греко-католицького єпископа Григорія Хомишина у 150‑ту річницю його уродин.

Палата депутатів виразила в цьому документі пошану до «неустанного поборника польсько-українського примирення» та «невтомного проповідника європейських цінностей». Резолюцію ухвалили одноголосно.

«Сейм Республіки Польща у 150‑ту річницю народження блаженного Григорія Хомишина — греко-католицького ординарія Станіславівського, громадянина ІІ Речі Посполитої, мученика комуністичного режиму, неустанного поборника польсько-українського примирення, складає пошану Пророкові України, який був невтомним проповідником європейських цінностей, що виростають із традиції християнства і латинської цивілізації», — сказано в документі.

У цій резолюції зазначено, що єпископ застерігав свій народ «від злочинних ідеологій, які закликають до ненависті й нищення багатовікового доробку традицій толерантності, вироблених на землях І Речі Посполитої». «Постать блаженного єпископа має стати символом польсько-українського примирення, будованого на історичній та духовній спадщині спільноти обох народів, які стоять на непорушних фундаментах моральності й правди».

Раніше під час дебатів Ельжбета Боровська підкреслювала, що єпископ був релігійним діячем, але насамперед поборником польсько-українського примирення. «Він закликав до ладу, будованого на принципах християнської моральності. Майбутнє українського народу він бачив у європейській західній цивілізації, а свою працю — слід підкреслити — виконував у дуже тяжкі часи, у міжвоєнний період, коли відбувалися загострення польсько-українських стосунків. Він застерігав українців і вказував, що націоналізм це спотворений шлях до добробуту, розвитку українського народу», — говорила пані посол.

«Він був ревним патріотом і захисником меншин у ІІ Речі Посполитій. Був надзвичайно високо цінований у польському єпископаті. То була людина, що єднала. В часи окупації він нераз застерігав від ненависті й тоталітаризму. Його ув’язнювали і гестапо, й НКВС. Помер мученицькою смертю в 1945 р. в ув’язненні НКВС у Києві. Під час Апостольського візиту до Львова 2001 року папа Йоан Павло ІІ виніс єпископа Хомишина до слави вівтаря. Він залишається взірцем польсько-українського примирення».

переклад  CREDO джерело wiara.pl  

Sejm przyjął w czwartek uchwałę upamiętniającą bł. greckokatolickiego bp. Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę urodzin. Izba wyraziła w niej hołd dla “nieustającego orędownika pojednania polsko-ukraińskiego” i “niestrudzonego głosiciela wartości europejskich”.

Uchwałę posłowie przyjęli jednogłośnie.

“Sejm RP w 150. rocznicę urodzin błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna — greckokatolickiego ordynariusza stanisławowskiego, obywatela II Rzeczypospolitej Polskiej, męczennika reżimu komunistycznego, nieustającego orędownika pojednania polsko-ukraińskiego składa hołd Prorokowi Ukrainy, który był niestrudzonym głosicielem wartości europejskich wyrastających z tradycji chrześcijaństwa i cywilizacji łacińskiej” — czytamy w uchwale.

Zaznaczono w niej, że biskup przestrzegał swój naród “przed zbrodniczymi ideologiami, nawołującymi do nienawiści i niszczenia wielowiekowego dorobku tradycji tolerancji wytworzonej na ziemiach I Rzeczypospolitej”. “Postać błogosławionego biskupa powinna stać się symbolem polsko-ukraińskiego pojednania opartego na historycznym i duchowym dziedzictwie wspólnoty obu narodów bazujących na niepodważalnych fundamentach moralności i prawdy” — głosi uchwała.

Podczas wcześniejszej debaty Elżbieta Borowska (Kukiz’15) podkreślała, że biskup był działaczem religijnym, społecznikiem, ale przede wszystkim orędownikiem pojednania polsko-ukraińskiego. “Nawoływał do ładu opartego na zasadach moralności chrześcijańskiej. Przyszłość narodu ukraińskiego widział w europejskiej cywilizacji zachodniej, a swoją pracę — trzeba podkreślić — sprawował w bardzo ciężkim czasie, w okresie międzywojennym, kiedy dochodziło do zaostrzenia relacji polsko-ukraińskich. Przestrzegał ludność ukraińską i wskazywał, że nacjonalizm to wypaczona droga do dobrobytu, rozwoju narodu ukraińskiego” — mówiła posłanka.

“Był gorącym patriotą i obrońcą praw mniejszości w II Rzeczpospolitej. Był niezwykle ceniony w Episkopacie Polskim, był to człowiek, który łączył. W czasie okupacji wielokrotnie przestrzegał przed nienawiścią, totalitaryzmem. Był więziony przez Gestapo, także przez NKWD. Zmarł śmiercią męczeńską w 1945 r. w więzieniu NKWD w Kijowie. Podczas wizyty apostolskiej we Lwowie w 2001 r. papież Jan Paweł II wyniósł biskupa na ołtarze. Jest on wzorem pojednania polsko-ukraińskiego” — dodała Borowska.

Джерело: http://polonews.in.ua/spoleczenstwo/90373-90373-/