Документи і матеріали

Антін КНЯЖИНСЬКИЙ. КИР ГРИГОРІЙ ХОМИШИН

Петро ІСАЇВ. ІСТОРІЯ МІСТА СТАНИСЛАВОВА

Oleksandr RUSNAK. BISHOP HRYHORII KHOMYSHYN: FAMILY ENVIRONMENT AND EARLY YEARS OF LIFE

Богдан Яцун. Церква і націоналістичний рух: Між співпрацею і протистоянням. Галичина, 20-30 роки ХХ століття. Ідеологічний і політичний аспекти взаємин

Олег ПАВЛИШИН. З ІСТОРІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРИГОРІАНСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ В ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ: КАЛЕНДАРНА РЕФОРМА ЄПИСКОПА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА

СПОГАД ПРО ЄПИСКОПА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА

Василь Бабій. Владичий жезл в Богородчанах

Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча. – Івано-Франківськ:Нова Зоря, 2006. Велике спасибі автору за наданий для публікації матеріал

 

Статті про Г.Хомишина, вміщені в газеті „Час” за 1931 р.:

Діяльність єпископа Г. Хомишина була широковідома за межами Галичини. Підтвердженням цьому є також статті, вміщені в газеті „Час” за 1931 р. Часопис видавався українською мовою в м. Чернівці в період міжвоєнної румунської окупації краю. Українці Буковини цікавилися життям і вболівали за долю галичан. В місцевій пресі неодноразово друкувалися матеріали про суспільно-політичні події, заходи в сфері культури, релігії та церкви на українських землях в складі Польщі. Тож українські чернівецькі газети не оминули увагою й постать Г. Хомишина.

Час. – 25 марта 1931. – Ч. 727. – С. 1. (фрагмент)
Час. – 25 марта 1931. – Ч. 727. – С.1
Час. – 29 марта 1931. – Ч. 731. – С. 1. (фрагмент)
Час. – 29 марта 1931. – Ч. 731. – С. 1.

 

Документи із листування Станіславської консисторії та Крайового уряду Буковини (1909 р.):

Заздалегідь просимо вибачення за неточності, допущені при передруці матеріалів.